Tirsdag starter Høyesterett behandlingen av Acer-saken, der striden står om hvor enkelt det skal være for norske folkevalgte å outsource demokratiet.

I 2018 vedtok Stortinget at Norge skulle innføre EUs tredje energipakke, som blant annet innebærer å overføre reguleringsmyndighet til unionens Agency for the Cooperation of Energy Regulaters – Acer.