Arbeiderpartiet anklager gjerne regjeringen for å føre en for passiv klimapolitikk. Nå er partiet bekymret for at den skal bli for stram og advarer om at det kan settes tusenvis av arbeidsplasser i fare.

Begge budskap fremføres av samme mann, nemlig Terje Aasland, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité for partiet.

Aasland uttalte i DN denne uken at regjeringen kan sette 11.000 arbeidsplasser i spill på grunn av «manglende engasjement for å sikre den såkalte CO2-kompensasjonsordningen». Denne ordningen skal hindre det som kalles karbonlekkasje. Den betyr at deler av norsk næringsliv får en subsidie som skal kompensere for de økte kraftprisene som EUs kvotesystem for CO2-utslipp har gitt.

Tanken er at industri ikke skal belastes med en klimakostnad konkurrenter andre steder slipper unna. Målet er å hindre utflytting av produksjon.

I regjeringens nye klimamelding står det at «innretningen på ordningen må nærmere vurderes for å sikre et effektivt kvotesystem som ivaretar insentivene til kostnadseffektive utslippsreduksjoner». Regjeringen skriver kort og godt at kompensasjonsordningen ikke må undergrave kvotesystemet. Og det synes altså Ap er ugreit.

Det er opplagt at ordningen med CO2-kompensasjon må vurderes nøye ettersom andre land utenom EU skjerper sin klimapolitikk. Når Kina innfører kvotesystem blant annet for industrien senere i år, får også kinesiske metallprodusenter en klimakostnad. Da må også kompensasjonen for europeiske produsenter justeres ned siden faren for karbonlekkasje reduseres.

Aps bekymring er fyrt opp av Norsk Industri, som naturlig nok kjemper for Hydros og andre medlemsbedrifters støtteordninger. Men når Hydros konkurrenter i Kina pålegges nye klimakostnader, kan ikke støtten til Hydro videreføres som om Kina var et klimapolitisk svart hull.

Terje Aaslands bekymring ser spesielt underlig ut i en tid der norske kraftpriser er behagelig lave. Hvis Ap virkelig er uenig med regjeringen i at det er viktig å bidra til at klimapolitikken faktisk virker og kan strammes inn internasjonalt, er det grunn til bekymring.(Vilkår)

Denne kurven bør bekymre Jonas Gahr Støre
Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte pressen drøyt 11 uker før det kan bli klart om han blir landets neste statsminister.
02:28
Publisert: