Bolig er det viktigste kjøpet de fleste av oss gjør. Samtidig har det pleid å være en risikabel investering. Før 1. januar 2022, ble boliger stort sett solgt «som den er», og mangelfulle takstrapporter var velkjent.

Selger hadde heller ikke incentiver til å faktisk avdekke skader – da måtte hen jo opplyst om dem.