VG har i flere artikler avdekket en ubegripelig praksis i barnevernet. I mange tilfeller har barn med adferdsproblemer blitt plassert i såkalte enetiltak – det vil si at de holdes isolert fra andre barn.

Selv om denne formen for tiltak av og til er nødvendig, brukes de tydeligvis også i en lang rekke tilfeller der faglige råd tilsier at barna hadde vært bedre tjent med plassering på institusjon med andre eller i fosterhjem.