I Oslo er andelen boliger som er tilgjengelig for dem med en gjennomsnittlig sykepleierinntekt (644.000 kroner) nesten null. Kun én av 100 boliger til salgs i hovedstaden er tilgjengelig, ifølge Eiendomsverdi. Andelen har falt fra rundt 20 prosent for syv år siden.