Brics-gruppen av ikke-vestlige land tar opp nye medlemmer. Det er langt fra sikkert at flere medlemmer betyr større innflytelse.

Begrepet Bric ble myntet rundt årtusenskiftet for å beskrive de store vekstøkonomiene Brasil, Russland, India og Kina. Siste tiår har Sør-Afrika sluttet seg til.