I forrige uke var Konkurransetilsynet på razzia hos Orkla, en av de største leverandørene i det norske dagligvaremarkedet.

Konkurransedirektør Lars Sørgard la også frem en rapport som fjernet all tvil om at Norgesgruppen, den største av de tre store dagligvarekjedene, får særbehandling av leverandørene.