Man kan i hvert fall ikke anklage politikerne for å forhaste seg. Drøye fire år etter at Høyres Peter Frølich luftet tanken om å gjøre noe med de skjeve konkurransevilkårene i dagligvaremarkedet, har opposisjonen på Stortinget samlet seg for å gi regjeringen marsjordre.

Den siste runden er foranlediget av et representantforslag fra SV om «rettferdige konkurransevilkår», som ikke hadde noen sjanse til å få flertall. Deretter kom Høyre på banen med et kompromissforslag som alle bortsett fra Ap og Sp stilte seg bak før helgen.

I forrige runde på Stortinget var det Ap som trykket på, men Høyre og Venstre i regjering som bremset.

De skiftende politiske koalisjonene på Stortinget som ber regjeringen sette trykk på dagligvarekonkurransen, forteller at saken har lite med partipolitikk å gjøre. Det er i stedet en kamp for å få embetsverket i Næringsdepartementet og Konkurransetilsynet til å innse at de store forskjellene i innkjøpsprisene mellom dagligvarekjedene er et problem. Og at det bør gjøres noe med.

Konkurransetilsynet som først etter politisk press avdekket de store prisforskjellene, har hittil advart mot å gjøre noe med dem. Byråkratene i Bergen har vært bekymret for at en innstramning vil dempe forhandlingsviljen til kjedene og dermed føre til høyere priser. Tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard kalte sågar et forbud mot prisdiskriminering «en gavepakke til leverandørene».

Kuriøst nok ser det ikke ut til å være noen leverandører som vil ha denne gavepakken. Dagligvareleverandørenes forening har til og med hyret inn tidligere Høyre-topp Monica Mæland som nå er partner i advokatfirmaet Schjødt, for å få stagget reguleringsiveren på Stortinget.

Det faktum at leverandørene forsøker å få stoppet initiativ som tar sikte på å redusere forskjellene i innkjøpspriser, bør fortelle engstelige konkurransebyråkrater at leverandørene og den største kjeden har en felles interesse i status quo. Å bryte opp dette interessefellesskapet kan gi store gevinster for forbrukerne.

Det er selvsagt alltid en risiko forbundet med å gjøre noe, men som utviklingen i dagligvaremarkedet har vist, er det også en risiko forbundet med ikke å gjøre noe. Nå er det uansett satt en sluttstrek for debatten.

Stortinget har gitt en klar beskjed om usaklige forskjeller i innkjøpspriser skal bort.

Det er en beskjed som myndighetene ikke lenger kan ignorere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Faren ved å stramme inn reguleringen av innkjøpspriser i dagligvaremarkedet er trolig mindre enn ikke å gjøre noe