«Akademisk ytringsfrihet» høres fort pompøst ut, et begrep universitetsrektorer omkostningsfritt strør om seg med i festtaler. I virkeligheten er det helt sentralt i liberale demokratier. Den handler dypest sett om at forskningsresultater ikke sensureres, uansett hvor upopulære de er.

I kjernen ligger idealet om å søke sannhet om virkeligheten, «koste hva det koste vil». Dette idealet har de siste årene fått noen alvorlige skudd for baugen i den vestlige verden, spesielt i USA under Trump.