Oppgjør med hat og ekstremisme

Torsdag konkluderte faktasjekkerne i Faktisk.no med at det var helt sant da Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen i en NRK-debatt fremholdt at «Det [er] først og fremst Frp-politikere som er mest utsatt for hat, trusler, fysiske angrep og forsøk på angrep eller trusler om skade på nærstående personer». Foto: Per Thrana
Torsdag konkluderte faktasjekkerne i Faktisk.no med at det var helt sant da Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen i en NRK-debatt fremholdt at «Det [er] først og fremst Frp-politikere som er mest utsatt for hat, trusler, fysiske angrep og forsøk på angrep eller trusler om skade på nærstående personer». Foto: Per Thrana
Publisert 3. August 2018, kl. 18.50Oppdatert 3. August 2018, kl. 18.50