Norges Bank offentliggjorde nylig et råd til Finansdepartementet om at Oljefondet bør gå ut av olje- og gassektoren.

Bakgrunnen for rådet er ikke at forvalterne i fondet har mistet troen på at oljeselskaper vil være lønnsomme investeringer slik tilfellet var da fondet begynte å selge seg ned i kullselskaper.