Noe godt som kommer ut av den pågående koronakrisen, ser ut til å være en modernisering av reglene for konkurs og gjeldsforhandling.

15. april sendte Justisdepartementet et forslag om en midlertidig lov til Stortinget som skulle gjøre det lettere for bedrifter å reforhandle gjeld.