I rekken av skatteøkninger regjeringen vil legge på norsk næringsliv, står forslaget om å øke arbeidsgiveravgiften på lønn over 750.000 kroner frem med svakest begrunnelse. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har forsøkt seg på forklaringer som at den ekstra arbeidsgiveravgiften vil dempe presset i arbeidsmarkedet.