Den siste tiden har mange overlevende fra terrorangrepet mot AUF på Utøya fortalt om sine erfaringer fra ukene og månedene etter 22. juli. Flere av dem opplevde at de ikke fikk rom eller anledning til å komme med sine opplevelser eller meninger om det som skjedde. De mener at den politiske dimensjonen ved ugjerningen var vanskelig å påpeke, at fortellingen om terroren som et angrep på hele Norge undertrykte Anders Behring Breiviks høyreekstreme ideologi og motivasjon. Mange i AUF forteller også at de opplevde å bli pålagt en særskilt form for ansvar for den nasjonale debatten. Noe som gjorde at deres oppfatninger og meninger ikke slapp til, eller ble for belastende å fremføre.

Dette ansvaret ble ikke pålagt andre. I ukene og månedene etter angrepet manglet det ikke på nyhetssaker, kommentarer, lederartikler, taler eller innlegg som alle på sitt vis ville si noe som det som hadde skjedd. At det var akkurat de overlevende fra Utøya, av alle, som opplevde en begrensning i sin ytringsfrihet den gangen, er vondt å høre. Slik skulle det selvsagt ikke vært. De som ble direkte utsatt for terror bør selvsagt ha full anledning til å mene noe om det som har skjedd. Slik ble det tydeligvis ikke.

Et sitat fra en lederartikkel i DN fra høsten 2011 er trukket frem som et eksempel på hvordan den meningsbærende pressen bidro til å gjøre det vanskelig for de overlevende å komme til ordet. Lederartikkelen handler først og fremst om Fremskrittspartiets anklager mot Arbeiderpartiet for å «spille offer» etter terroren. Det var en uhyrlig påstand, mente DN den gangen, og det mener vi like sterkt i dag.

Vi mente også den gangen at det var galt å knytte Frp og partiets politikk til terroren. Det mener vi fortsatt. Men i den forbindelse skrev DN at «(...) så lenge ofrene ytrer seg i det offentlige rom, har de også et ansvar.» Denne setningen ser ikke bra ut i ettertid. Vi forstår at den kan ha medvirket til å gjøre det vanskeligere for overlevende å ytre seg. Det var aldri vår intensjon, men når det ble resultatet så vil vi i dag si at vi beklager at det ble slik.

De som ble direkte rammet av terroren skal selvsagt ha full rett til å ytre seg om det som skjedde, uten at de skal pålegges noe spesielt ansvar. Det burde de hatt hele tiden. Når det ikke ble slik, bør alle som kan ha medvirket til det gå i seg selv. Også vi i DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.