Etter å ha lagt seg ut med det meste som kan krype og gå i norsk næringsliv med skadelige skatter, uforståelige forbud mot innleie av arbeidskraft og korstog mot private tilbydere av offentlig finansierte tjenester, har regjeringen i år forsøkt å legge seg på en mer næringsvennlig linje.