Kort tid etter at regjeringen stengte landet halvveis ned i begynnelsen av mars, ba Finanstilsynet finansminister Jan Tore Sanner om å utstede et utbytteforbud for norske banker og forsikringsforetak. Om ikke en gjentagelse av bankkrisen på slutten av 1980-tallet, fryktet tilsynet at den økonomiske nedturen skulle utløse så store tap i bankene at det ville ramme tilgangen på kreditt til næringslivet og dermed forsterke krisen.