Tidligere i år satte den rødgrønne opposisjonen på Stortinget foten ned for regjeringens domstolsreform. Den handlet blant annet om å redusere antall tingretter, noe som ifølge faglige råd både vil gi bedre rettssikkerhet, bedre arbeidsflyt og høyere effektivitet i landets førsteinstanser.

Men for den rødgrønne opposisjonen smakte nedleggelse av tingretter og større rettskretser for mye av sentralisering, og da hjelper som kjent ikke rasjonelle argumenter. For Frp, partiet som under tidligere justisminister Per-Willy Amundsen tok initiativet til reformen, ble det tydeligvis viktigere å plage regjeringen enn å ta ansvar for egen politikk.

Noe av reformen ser ut til å overleve, deriblant et forslag om å slå sammen Oslo byfogdembete, en spesialdomstol for konkursbehandling, med Oslo tingrett.

Et knippe konkursadvokater advarer i DN om at dette er lite gjennomtenkt. Det har de rett i. Et klart flertall av høringsinstansene stilte seg kritiske til forslaget.

Hovedbekymringen fra konkursmiljøet er at sammenslåingen skal svekke kompetansen til dommerne. Regjeringen mener dette ikke er noe problem fordi fagområdet skal beholdes som en egen avdeling i Oslo tingrett. Hvis alt skal fortsette som før, må en jo lure på hva som er poenget med å slå de to domstolene sammen.

Selv om det skulle være noe å hente på det, er det en dårlig idé å gjøre det i en situasjon der mange selskaper sliter på grunn av pandemien.

Nå havner riktignok de færreste saker i domstolen, til dels fordi norsk konkurslovgivning har vært en stående oppfordring til ikke å bruke rettsapparatet. Men reglene for konkurs og gjeldsforhandling er endret i ekspressfart som følge av pandemien. Håpet er dermed at flere virksomheter og arbeidsplasser kan reddes selv om de har kommet i vanskelig økonomisk situasjon. Da vil også domstolene spille en viktigere rolle i slike redningsaksjoner.

Konkursadvokatene skal nå møte justiskomiteen i et forsøk på å redde spesialdomstolen i hovedstaden.

Det er synd å si det, men de hadde antagelig hatt større sjanser for gjennomslag hos politikerne dersom domstolen hadde ligget et annet sted i landet enn i Oslo.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.