Helse Nord har det siste halvannet året brukt opp mot én milliard kroner på innleie av helsepersonell fra bemanningsbyråer, men nå hjelper ikke lenger penger. Det finnes ikke nok helsepersonell som vil være vikar i landsdelen, langt mindre fast ansatt.