Mandag 6. september 2021, én uke før stortingsvalget, rettet DN en begjæring til Finansdepartementet om å få innsyn i dokumenter i tilknytning til en utredning om Oljefondet.

Å sende slike innsynsbegjæringer er en normal del av en journalistisk arbeidsprosess. Det er også rutine i departementer og offentlige etater å svare på dem i tråd med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr at innsyn gis uten «ugrunnet opphold».

Men det var ikke det som skjedde i dette tilfellet.