Åtte av ti nordmenn tilhører en husholdning som eier egen bolig. Dette er en villet politisk utvikling og skattesystemet er blitt brukt for å understøtte utviklingen.

Dagens skattlegging av bolig er på et minimum. Det meste kommer gjennom den kommunale eiendomsskatten. I stedet gis boligeiere skattelette i form av rentefradrag, skattefri gevinst på salg (hvis oppfylt botid), skattefrie inntekter ved utleie av egen bolig og stor rabatt på formuesverdi.