Av og til kan det forsvares å bringe til torgs et litt på kanten forslag for å få oppmerksomhet omkring et politisk tema. Det bør imidlertid være et minimum av realisme involvert. Det kan man dessverre ikke si om Senterpartiets utspill i NRK i forbindelse med politireformen forrige uke. Der foreslår parlamentarisk leder Marit Arnstad at staten bør ilegges bot dersom (det kommunale) brannvesenet kommer før (statlig) politi til et ulykkessted.