DN mener: Finanstilsynet kan ikke mene at DNB skal reise hjem til kundene for å identifisere dem

Finanstilsynet skal ha ros for å sørge for at bankene oppfyller hvitvaskingsloven, men det virker unødvendig ivrig i tjenesten når eldre sykehjemspasienter får stengt kontoen sin på grunn av manglende pass.

Publisert: Oppdatert:

DNB-sjef Kjerstin Braathen får dagbøter for å ikke ha god nok identifikasjon på kundene i banken.
DNB-sjef Kjerstin Braathen får dagbøter for å ikke ha god nok identifikasjon på kundene i banken. (Foto: Camilla Alexandra Lie)