Det finnes knapt et rasjonelt motargument mot den domstolsreformen Stortinget nå har avlyst.

Reaksjonen fra domstolsdirektør Sven Marius Urke på Stortingets vraking av domstolsreformen sier i grunnen det meste: «Det hadde jeg rett og slett ikke trodd var mulig,» sier han til Rett24.