Før det amerikanske valget forelå en pen bunke analyser av hvilken økonomisk katastrofe Donald Trump ville være som president. Nobelprisvinnere i økonomi sto i kø for å advare mot den republikanske kandidaten. Eksperter på Wall Street spådde markedsuro og børsfall verden over. Resonnementet var dels at Trump ville være en økonomisk ulykke, dels at han ville være en sikkerhetspolitisk katastrofe.

En drøy uke etter valget er fasit ikke bare at børsfallet aldri inntraff, børsene har faktisk steget.