Denne uken kom omsider regjeringens forslag til oppmyking av den utdaterte reguleringen av drosjemarkedet. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) beholder drosjeløyvet, men opphever behovsprøvingen i tettbygde strøk. Det vil si at alle som vil, og som tilfredsstiller visse minimumskrav, kan kjøre drosje.