DN mener: Det siste gjenværende hinder for effektiv konkurranse i taximarkedet er et apparat som ble funnet opp da folk kjørte hestedrosjer

Taksameterets dager bør være talte.

Publisert: Oppdatert:

Regjeringen bør høre på rådet fra konkurransedirektør Lars Sørgard og ta enda et skritt i dereguleringen av drosjemarkedet.
Regjeringen bør høre på rådet fra konkurransedirektør Lars Sørgard og ta enda et skritt i dereguleringen av drosjemarkedet. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)