Ett av de viktigste argumentene til motstanderne av en deregulering av drosjemarkedet er at tidligere forsøk på deregulering har gitt så blandede resultater. Full etableringsfrihet for å komme høye drosjepriser til livs, har til dels hatt det paradoksale resultat at flere drosjer har resultert i enda høyere priser på grunn av mer dødtid.

Mens økt tilbud i de fleste andre markeder gir lavere priser, ser det ut til at taximarkedet fungerer annerledes.