Norges subsidiering av elbiler har vært en suksess. Det triller snart 300.000 elbiler rundt på norske veier. Det er nesten rart det ikke er flere. Incitamentene for å velge strøm fremfor fossilt drivstoff er mange: Fritak for merverdiavgift og engangsavgift ved kjøp, rabatt i bomringene, rimeligere parkering, fritak for trafikkforsikrings- og omregistreringsavgift, kjøring i kollektivfelt og – ikke nok med det – en 40 prosent reduksjon i fordelsbeskatning for firmabil.