Efta-landenes kontrollorgan Esa har begynt å grave i den norske bokavtalen, skrev DN før helgen.

Det er ikke for tidlig. Avtalen gir forlagsbransjen unntak fra konkurranseloven i den hensikt å verne norsk språk og litteratur, samt sikre et mangfold av utgivelser.