Fire kystfylker krever at staten skal betale mer for fergene. Det kommer etter prishopp på opp mot 40 prosent på enkelte fergestrekninger fra nyttår, noe fylkene forklarer med økte utgifter ved innføringen av Autopass og at staten langt fra kompenserer hele regningen ved overgang til elferger.