Storbanken Nordea startet i fjor et aksjefond som skulle fremme likestilling. Fondet krever blant annet en viss kjønnsbalanse, samt likelønn og like karrieremuligheter for kvinner og menn i selskapene det investerer i.

Ifølge forvalter Audhild Aasheim Aabø skal dette gi kundene bedre avkastning samtidig som deres fondsinvesteringer bidrar til å gjøre verden til et bedre eller i hvert fall mer likestilt sted.

«Forskning viser at mangfold og likestilling kan bidra til bedre resultater,» sier Aabø i et intervju med Dagens Næringsliv.