Det er blitt en årlig repetisjonsøvelse at representanter fra IMF (International Monetary Fund) besøker Finansdepartementet, Norges Bank og andre relevante statlige organer som kan gi IMFs folk informasjon av hvordan det står til med den norske økonomien. Informasjonen analyseres og gis ut i en kort rapport i mai, og en litt lenger senere i sommer. Lignende øvelser gjøres i alle de 190 landene i IMF, og tanken er at fondet skal gi råd og anbefalinger som kan bidra til stabil, økonomisk vekst.