Mennesker må ha mat, men ulik mat har ulik virkning på både helse og klodens klima. En av meningsløshetene i norsk landbrukspolitikk er at staten har tatt på seg å samle inn penger fra bøndene til pr for kjøtt.

Det finnes fire såkalte opplysningskontorer i norsk landbrukspolitikk. Et for egg og kjøtt. Et for melk. Et for brød og korn. Og et for frukt og grønt. Opplysningskontorene finansieres i hovedsak av omsetningsavgift som kreves inn fra bøndene av staten. Men staten styrer ikke selve opplysningsvirksomheten. Eller reklame, som det faktisk er.

I Landbruksmeldingen fra 2016 foreslo regjeringen å avvikle finansieringen av opplysningskontorene, unntatt kontoret for frukt og grønt som finansieres via jordbruksavtalen.

Det er det gode grunner til. En av dem er at det ikke gir særlig god mening at staten skal administrere pengeinnsamling til markedsføring. Dette er markedsføring landbruket kan ta hånd om selv. Spesielt tvilsomt blir det at staten skal innkreve penger for å fremme forbruk av rødt kjøtt når både hensyn til helse og klima tilsier at folk bør spise mindre av det.

Ekstra meningsløst blir det når norske storfebønder pålegges å betale for generell markedsføring av rødt kjøtt når det er underdekning av norskprodusert storfekjøtt. Norske bønder betaler altså for å fremme forbruk av importert kjøtt. Hvis ordningene avvikles, kan bøndene beholde 100 millioner kroner selv. Ut fra klagene fra landbruket kan det virke som om mange bønder trenger de pengene.

Men på Stortinget har flertallet i to omganger sørget for at ordningen videreføres. Først da landbruksmeldingen ble behandlet. Så i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor høst. Når årets budsjett behandles, bør det reverseres. Folk må få velge selv hva de spiser. Men det er ikke statens oppgave å bidra til å dytte kostholdet i mindre klimavennlig retning. Eneste trøst er at ordningen ifølge Markedsbalanseringsutvalget neppe virker noe særlig. Stortinget bør uansett sette en rød strek over pr for rødt kjøtt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Truer med å stenge grensen til Mexico
Trump: —Et stormangrep av migranter
00:57
Publisert: