Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim har besøkt syriske flyktninger i Jordan og Libanon sammen med Stortingets kommunalkomité. Etterpå trakk han frem kalkulatoren. Det har utløst fordømmelse.

Jordan og Libanon har tatt imot 1,5 millioner syriske flyktninger hver. FNs høykommissær for flyktninger har gjentatte ganger bedt resten av verden stille opp med mer økonomisk bistand slik at de to landene kan takle situasjonen. Engen-Helgheim brukte kalkulatoren for å påpeke hvor mange flere flyktninger som kan hjelpes hvis Norge bruker pengene i Jordan og Libanon i stedet for å hente flyktninger hit.