En ny dag og en nytt konsortium trekker seg fra Sørlige Nordsjø II, en bunnfast vindpark regjeringen vil bygge langt ute i havet på grensen til Danmark.

Vindparkens første fase som skal ha en installert effekt på 1500 megawatt, er den første testen av regjeringens havvindsatsing.