Lørdag åpnet søknadsportalen for bedrifter som har opplevd kraftig fall i omsetning siden myndighetenes nedstengning av samfunnet fra 12. mars. I løpet av de første dagene har godt over 3000 bedrifter søkt om støtte. Dette tallet vil øke. Kompensasjonsordningen er foreløpig siste tiltak i en lang rekke som skal lose norsk næringsliv gjennom følgene av koronaviruset.