I første kvartal i år var det legemeldte sykefraværet i kommunale helseinstitusjoner og barnehager på rundt ti prosent, viser tall fra kommuneorganisasjonen, KS. Det er rundt dobbelt så høyt som sykefraværet i industrien og tre ganger så høyt som i finanssektoren.