Metoobevegelsen som farsott er muligens over her i landet i denne omgang. Nå er det viktig å konkretisere hva de nye grensene for adferd på arbeidsplassene faktisk vil bety. En fersk dom i Høyesterett bidrar til dette.

I 2019 fikk en kvinnelig industrimekaniker (22) medhold i sine søksmål mot to kunder for seksuell trakassering. Den ene hadde lagt hendene sine på hennes bare rygg under genseren mens hun satt og arbeidet, og ved en senere anledning på et pauserom, latt som han skulle ta henne i skrittet.