Kraftkrisen blir langdryg og kostbar. Høye gasspriser og lav fyllingsgrad sender strømprisen opp. Forrige uke var den over fire kroner kilowattimen i deler av landet. Flere varsler en kraftig prisøkning i ukene som kommer. Vinteren er ikke ventet å bli billigere enn den forrige.

Etter forholdene er folk flest godt stilt i Norge. Til nå har staten tatt en del av folks unormalt høye strømregninger. I de fleste av vinterens verste måneder dekket fellesskapets finanser 80 prosent av månedens gjennomsnittspris over 70 øre per kilowattime.