Norges Banks rentehevinger har det siste halvannet året blitt ledsaget av en masse bekymring om at sentralbanken tar for hardt i.

Historien sentralbankens kritikere med større eller mindre variasjoner har fortalt, er at den kraftige prisveksten er importert og at forsøk på å gjøre noe med den ikke bare vil være nytteløse, men også forårsake en helt unødvendig oppgang i arbeidsledigheten.

«Denne inflasjonen skyldes i stor grad strømprisene, som er importert.