Før påske la regjeringen en lovproposisjon som skal gjennomføre EUs nye markedsmisbruksforordning i norsk rett.

Prosessen med å gjøre norsk rett utav EUs direktiver og forordninger går som oftest upåaktet hen i og med at det er begrenset hva norske politikere kan gjøre utover å sette godkjentstempel på den lovteksten som kommer fra Brussel. Spesielt gjelder dette forordninger som skal gjennomføres ordrett.

Men når det gjelder markedsmisbruksforordningen, som setter forbud mot slike ting som innsidehandel og kursmanipulasjon i finansielle markeder, forsøker norske myndigheter likevel å lage en særnorsk spesialvri, ifølge en DN-kronikk skrevet av jusprofessor Morten Kinander.

Forskjellen mellom den norske versjonen av EU-reglene og EU-versjonen kommer til syne i forbudet mot innsidehandel som gjør det ulovlig for en investor å misbruke privilegert informasjon for å skaffe seg en uberettiget gevinst eller unngå et tap på aksjer eller andre finansielle instrumenter. Mens alle kan være enig i at investorer som bevisst utnytter innsideinformasjon, skal få svi, er det mer tvilsomt i de tilfellene informasjonen ikke har spilt noen rolle for beslutningen om å handle.

Det klassiske eksempelet er en investor som legger inn en ordre og så mottar innsideinformasjon før ordren er effektuert. Denne investoren vil i øvrige EU-land gå fri såfremt hun kan bevise at beslutningen om å handle allerede var tatt. I Norge risikerer hun derimot å havne i fengsel.

I og med at flertallet av de private investorene på Oslo Børs er utenlandske, vil det neppe være særlig klokt å holde seg med en forståelse av så sentrale regler som går på tvers av den som hersker i EU. Det kan føre til at terskelen for å kjøpe norske verdipapirer blir høyere, noe som i verste fall kan gjøre det dyrere for norsk næringsliv å finansiere seg.

Viktigere er at man faktisk risikerer å sende mennesker som ikke har gjort noe klanderverdig i fengsel. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.