DN mener: Regjeringen gjør klokt i å følge EUs linje i forbudet mot innsidehandel

Iveren etter å komme innsidehandel til livs, bør ikke føre til at uskyldige sendes i fengsel.

Publisert: Oppdatert: