Det er mye som ikke fungerer med toget om dagen, i hvert fall på det sentral østlandsområdet. Etter at milliarder av kroner er brukt på vedlikehold, oppgradering og fornyelse av jernbanen de siste årene, står togene like forbannet stille.