DN mener: Selv ikke dommere er så suverene at de greier seg uten fagmiljøer

Trygve Slagsvold Vedum mener Domstolkommisjonens forslag truer rettsstaten. Det motsatte er tilfellet.

Publisert: Oppdatert: