«Når jeg hører argumentet om bredere fagmiljøer, ser jeg for meg en kreativ arkitektgruppe som sitter og diskuterer. Dommeryrket har aldri vært slik», sa sorenskriver Knut Gramstad i Sunnhordland til NRK-Hordaland i 2015. Domstoladministrasjonen hadde lagt frem forslag til sammenslåing av tingretter på Vestlandet.