Frankrikes president Emmanuel Macron har besøkt Kina. I sitt eget presidentfly ga han underveis et intervju som fikk store deler av Vestens politiske eliter til å miste taket rundt spisepinnene. Konfrontert med den stadig mer anspente situasjonen rundt Taiwan, sa Macron at Europa ikke burde bli involvert i «kriser som ikke er våre egne». Utsagnet ble tolket som en utfordring til USA som ønsker tett samarbeid med Europa når det gjelder sikkerheten i Asia.