I et brev til næringsminister Monica Mæland anklager en rekke transportselskaper anført av tyske DB Schenker, Posten for å utnytte sin privilegerte posisjon i markedet til å skvise private aktører.

Klager på Postens dominerende posisjon er for så vidt ikke noe nytt. I en rapport fra 2005 skrevet på oppdrag fra Konkurransetilsynet, ble det vist til et økende antall klager på Postens angivelige konkurranseskadelige opptreden.

Kjernen i konflikten er at konkurrentene mener Posten bruker sin særstilling på postområdet til å holde konkurrenter bort fra logistikkvirksomheten som drives av Posten under merkenavnet Bring.