En av de mest potente politiske sakene for å mobilisere rødgrønne velgere, er å snakke om profitt i velferden.

Uansett hvor beskjedne driftsmarginene måtte være i private selskaper som driver barnehager eller sykehjem for det offentlige, vil overskuddene i større konsern ofte summere seg til noen millioner kroner, og da er løpet kjørt i den politiske debatten.