Inntil denne uken har helsemyndighetene gjentatte ganger sagt at fordelingen av vaksinene vil ha liten effekt på smittespredning. Den vedtatte fordelingen, der geografi og smittetrykk ikke avgjorde hvem som skulle få, er blitt forsvart. Nå endres fordelingen likevel. Folkehelseinstituttet har beregnet at det kan gi en positiv effekt på smittespredning, dersom særlig utsatte områder får flere vaksiner.