DN mener: Det å teste flest mulig er et suksesskriterie for å få korona-kontroll. Derfor bør det innføres obligatorisk testing for reisende inn til Norge.

Økt testkapasitet og ni måneders erfaring med andre smitteverntiltak, tilsier at det bør innføres obligatorisk testing ved grensen.

Publisert: Oppdatert:

Lite folk på Oslo lufthavn, men de som kommer fra utlandet bør få beskjed om at det er obligatorisk testing.
Lite folk på Oslo lufthavn, men de som kommer fra utlandet bør få beskjed om at det er obligatorisk testing. (Foto: UAS Norway, Anders Martinsen)