Helt siden Norge i januar stengte grensene for alle bortsett fra utlendinger som bor i Norge og norske borgere, har Esa vært i dialog med regjeringen om mulig brudd på EØS-avtalens prinsipp om fri ferdsel av personer over landegrensene. Regjeringen har stått steilt på sitt og bare justert innreiserestriksjonene noe. Det holdt ikke. Før helgen tok Esa første skritt i en såkalt traktatbruddsak mot Norge. Esa reagerer på at Norge nekter Eøs-borgere innreise når nær alle som kommer over grensen uansett må i karantene.