I en nasjonal krise vil folk veldig gjerne stole på de politiske lederne sine. I Norge har vi vært så heldige at vi gjennom koronaepidemien faktisk også langt på vei har hatt grunn til det. Tilliten er høy. Helgens heseblesende arbeid med å få på plass nye, nasjonale tiltak som beskrevet i Aftenposten