Den tidligere næringslivstoppen Jo Lunder har fått blankt avslag på sitt astronomiske erstatningskrav etter Vimpelcom-affæren. I et intervju med Dagens Næringsliv forsøker han å skape et inntrykk av at avslaget fra staten skaper en slags politistat der Økokrim står fritt til å arrestere folk, kaste dem på glattcelle, frata dem jobben og ødelegge deres omdømme.